โรงเรียนบ้านขุนกลาง
หมู่ที่ 7 บ้านขุนกลาง  ตำบลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
เบอร์โทรศัพท์ 053286793
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง